Sony VAIO – przywracanie do stanu fabrycznego

W celu uruchomienia procedury przywracania stanu fabrycznego w Sony VAIO, należy uruchomić komputer i po wyświetleniu logo VAIO wcisnąć i przytrzymać klawisze Alt + F10 lub samo F10.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *